top of page
בקעת הירדן מסלולי טיול אתרים מידע

"צפונית למדבר הזה [מדבר יהודה] יש חבל ארץ עשיר ויפה... שראשית העם נרקמה בו. שם, בין ים המלח ויריחו לבית שאן, היה הקשר המתמיד בין ישראל לעבר הירדן; שם הייתה "החצר האחורית", המדברית, של שומרון - העיר והממלכה.  [...] חבל ארץ שלם היה ל"כתם לבן" על מפת ישראל, גיאוגרפי ונפשי כאחד, כבר לפני אלפיים שנה היהדות והנצרות כאחד השכיחום מלב". 
                                                                        (פרופ' אדם זרטל, עם נולד)

אנו מבקשים לצבוע את הכתמים הלבנים על מפת הבקעה ולהזמין אנשים לטייל בה ולהכיר אותה, מתוך אהבת האדם ואמונה בשלום וביצירת חיים מתוקנים בחבל ארץ זה, המהווה את ערש התהוותו של העם העברי ופרק משמעותי בתולדותיו

bottom of page